Produkten som mäter glukos på ett säkrare sätt mot infektionsspridning

När man arbetar inom vården är det en gemensam nämnare överallt att man vill begränsa smitta och spridning av infektioner, något som kräver mycket jobb när det kommer till exempelvis olika redskap som används flera gånger om dagen och för flertalet olika patienter. Med det här inlägget vill jag därför tipsa om hemocue glucose mäter glukos i helblod och är utformat med mikrokuvetter som är enstycksförpackade och portabel. Det är ett instrument som inte behöver komma i kontakt med patienten och därför minskar risken för infektionsspridning.

Varför skall man använda hemocue glucose?

Varför man mäter glukos kan ha mängder av olika anledningar. Det är ju vår huvudsakliga källa till energi för många av våra organ i kroppen. Det handlar exempelvis om erytrocyterna och nervsystemet i kroppen och glukos blodkoncentrationen är alltid under hård metabolisk kontroll och normalt varierar detta mycket litet. Men det har också ett samband med insulin och kan vara den vanligaste orsaken till att man använder en hemocue glucose så det ofta knyts an tillsammans med diabetes.

Hjälpmedel som underlättar både för patienter och personal

Vi skall vara så tacksamma för att utvecklingen och teknologin ständigt går framåt och förnyas, förenklas och förbättras. Att det finns alla dessa hjälpmedel som underlättar både patienternas och personal inom vårdens arbete för att utföra sina moment på det allra smidigaste och säkraste sättet som bara går. Självklart i syfte att inte föra några som helst smittor och infektioner vidare med hjälp av instrument som är utformade efter dessa kriterier.
Har du ett behov av att mäta glukos i helblod så kan jag verkligen rekommendera hemocue glucose som underlättar processen samtidigt som den minskar risken för infektionsspridning. Ytterligare något positivt med detta mätinstrument är att batterierna är kapabla till att hålla i flera år.