Syllbyten – Så går det till

Har du någon gång funderat på hur det fungerar att göra ett syllbyte? Kanske är du i behov av att göra just detta? Behovet av syllbyten uppstår bland annat av att man drabbats av mögel, lukt eller fukt i husets syllar. Då måste man anlita ett kunnigt företag som genomför bytet och samtidigt behandlar materialet med svampdödande medel. Vill ni redan nu läsa mer kan jag tipsa er om att besöka https://www.ge-ab.se/syllbyten/.

Etappvis ersätter man den gamla syllen mot nytt och friskt virke

När man skall byta syllar går man in, beroende på hur huset är konstruerat, antingen från utsidan eller från insidan av huset. Processen går till så att man stegvis avlägsnar väggreglar och den dåliga och gamla syllen för att därefter ersätta den med friskt och nytt virke. Det som är så bra är att man slipper utrymma sitt hus under den här processen, det enda man behöver tänka på är att inte använda eller vara i just det rummet syllbytet genomförs i.

I samband med bytet av virket så sanerar man och skyddar den nya konstruktionen mot framtida mögelskador genom att behandla med svampdödande medel.

Förhindra framtida liknande problem genom fuktspärr och svampdödande medel

Man lägger oftast också in en fuktspärr för att förebygga liknande framtida problem, som då skall förhindra att fukt tar sig in. Det är viktigt att se till att huset mår bra och har friskt virke, det påverkar även din personliga hälsa och inomhusmiljön. Misstänker du någon form av fukt eller mögelskada så kolla upp detta i tid, annars finns det stor risk att skadan snabbt sprider sig och blir värre. Är du ytterligare nyfiken på det här med syllbyten och hur det går till, vill jag återigen hänvisa er till att läsa mer på https://www.ge-ab.se/syllbyten/. Stort lycka till!